Trygge eiendomsoppgjør

Det har blitt mer vanlig å selge bolig og fritidseiendom uten megler. En trygg handel forutsetter imidlertid at oppgjør skjer med bruk av kompetente medhjelpere. Både Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet har uttalt at det er trygt å selge bolig privat, men det understrekes at en sikker  handel – både for kjøper og selger – avhenger av at [...]

Trygge eiendomsoppgjør2017-09-18T10:30:30+02:00