Loading...
Kompetanse2017-09-13T14:14:54+02:00

KOMPETANSE

 • Arbeidsrett

 • Arverett

 • Barnefordeling

 • Barnevern

 • Bistandsadvokatoppdrag

 • Enterpriserett

 • Fast eiendoms rettsforhold

 • Familierett

 • Forbrukerkjøp

 • Forretningsjuss

 • Fri rettshjelpsaker

 • Kjøpsrett

 • Konkurs og gjeldsforhandling

 • Personskadeerstatning

 • Skatterett

 • Selskapsrett

 • Strafferett

Advokathuset Just kan tilby bistand til alle med behov for advokathjelp. Advokatene ved kontoret har bred erfaring
med bistand til privatpersoner og næringslivet i regionen.
Som klient hos en av våre advokater kan du være trygg på at du får effektiv og løsningsorientert bistand av faglig høy kvalitet.
Vi har omfattende prosedyreerfaring og bistår jevnlig ved forhandlinger, meklinger og prosedyre for domstolene.

VILKÅR OG PRISER

Advokathuset Just AS er et driftsselskap, og det er advokaten som påtar seg oppdraget som er saksansvarlig.
Alle våre advokater er medlemmer av Advokatforeningen og oppfyller krav til sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utførelse av advokatvirksomheten.

Den veiledende salærsatsen for kontorets advokater er som følger:  
Saker som følger den offentlige salærsats (2017): Kr. 1 020
Private oppdragsgivere: Kr. 1 400 – 1 900
Næringsdrivende: Kr. 1 600 – 2 500

Priser er oppgitt eks. 25 % merverdiavgift. Eventuelle utlegg og gebyrer kommer i tillegg.
Dersom intet annet er avtalt vil oppdraget bli fakturert månedlig, på bakgrunn av medgått tid, og med ti dagers forfallstid.

For private klienter undersøker vi om du oppfyller vilkårene for å kunne motta fri rettshjelp.
Fri rettshjelp betinger inntekt og formue under fastsatte grenser. Da er det hensiktsmessig om klient tar med kopi av siste selvangivelse og lønnsslipp til første møte.

Dersom du har en forsikring for din bolig, innbo, bil, båt eller annen verdigjenstand, dekker vanligvis forsikringen advokatkostnader med inntil kr 100.000,-.
Dekningen gjelder tvist om eiendom, bil, båt og lignende. Innboforsikringen gir ofte en utvidet dekning for advokatkostnader når du er part i en tvist i egenskap av å være privatperson.
Har du tegnet en særskilt rettshjelpsforsikring igjennom f.eks Help, Kudos, Crawford & Company, står du også i utgangspunktet fritt til å bruke oss som advokatbistand.

Vi bistår med å få klarhet i om tvisten dekkes igjennom dine forsikringer, slik at kostnaden blir så lav som mulig for deg.

Det er anledning til å få vurdert om både oppdraget og salæret i saken er i henhold til regler for god advokatskikk.
Regler for god advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.advokatforeningen.no.

Advokathuset Just AS er et driftsselskap, og det er advokaten som påtar seg oppdraget som er saksansvarlig.
Alle våre advokater er medlemmer av Advokatforeningen og oppfyller krav til sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utførelse av advokatvirksomheten.

Den veiledende salærsatsen for kontorets advokater er som følger:

Saker som følger den offentlige salærsats (2017):
Kr. 1 020

Private oppdragsgivere:
Kr. 1 400 – 1 900

Næringsdrivende:
Kr. 1 600 – 2 500

Priser er oppgitt eks. 25 % merverdiavgift. Eventuelle utlegg og gebyrer kommer i tillegg.

Dersom intet annet er avtalt vil oppdraget bli fakturert månedlig, på bakgrunn av medgått tid, og med ti dagers forfallstid.

For private klienter undersøker vi om du oppfyller vilkårene for å kunne motta fri rettshjelp.
Fri rettshjelp betinger inntekt og formue under fastsatte grenser. Da er det hensiktsmessig om klient tar med kopi av siste selvangivelse og lønnsslipp til første møte.

Dersom du har en forsikring for din bolig, innbo, bil, båt eller annen verdigjenstand, dekker vanligvis forsikringen advokatkostnader med inntil kr 100.000,-.
Dekningen gjelder tvist om eiendom, bil, båt og lignende. Innboforsikringen gir ofte en utvidet dekning for advokatkostnader når du er part i en tvist i egenskap av å være privatperson.
Har du tegnet en særskilt rettshjelpsforsikring igjennom f.eks Help, Kudos, Crawford & Company, står du også i utgangspunktet fritt til å bruke oss som advokatbistand.

Vi bistår med å få klarhet i om tvisten dekkes igjennom dine forsikringer, slik at kostnaden blir så lav som mulig for deg.

Det er anledning til å få vurdert om både oppdraget og salæret i saken er i henhold til regler for god advokatskikk.
Regler for god advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.advokatforeningen.no.

HAR DU ET JURIDISK SPØRSMÅL? KONTAKT OSS I DAG!

KONTAKT OSS