Loading...
Medarbeidere2023-03-21T13:29:12+01:00

MEDARBEIDERE

SIV-KRISTIN SOLVOLL HANSEN

Advokat Siv-Kristin Solvoll Hansen er utdannet ved Universitetet i Oslo i 1998. Hun har arbeidet som advokat i Mo i Rana siden 1998. Hun har spesialfag innen barnerett fra Universitetet i Oslo, og har lang erfaring blant annet innen barnefordeling, barnevern, samværssaker og foreldreansvar.

Solvoll Hansen arbeider innenfor de fleste juridiske områder. Hun har bred erfaring innenfor familie- og arverett, herunder separasjon, skifte, sameie, barnefordeling og barnevern. I tillegg tar hun oppdrag innenfor strafferett, herunder bistandsadvokatoppdrag. Hun er godkjent rettsmegler etter advokatforeningens regler.

Solvoll Hansen har bred prosedyreerfaring fra domstolene, og innehar enkelte styreverv. Hun har blant annet vært leder for Den Norske Advokatforening – Helgeland og Salten Krets.

Org. nr: 985 453 977

LARS NYGAARD

Advokat Lars Nygaard er spesialisert innen prosedyre, kontrakts- og selskapsrett. Han fikk møterett for Høyesterett i 2011 og har bred prosedyreerfaring både for offentlige og private aktører.

I tillegg har han særskilt kompetanse innenfor tvisteløsning i arbeidsforhold, fast eiendom og transaksjoner. Nygaard har autorisasjon fra finanstilsynet som eiendomsmegler, og påtar seg oppgjørsoppdrag ved salg av eiendom.

Org. nr: 993 276 081

NINA LUNDE

Advokat Nina Lunde har bred erfaring innenfor ulike rettsområder som straff, familie, personskade, arv, konkursbo, dødsbo, barnefordeling og barnevern. Hun har lang prosedyreerfaring, og er en av de faste bistandsadvokater for Rana tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Lunde er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen i 1995. De første årene arbeidet hun med spørsmål knyttet til innkreving av pengekrav ved Statens Innkrevingssentral, men har hovedtyngden i sin erfaringsbakgrunn fra politiet hvor hun har arbeidet som politijurist i over 10 år. Høsten 2009 var hun konstituert statsadvokat ved Nordland statsadvokatembeter. Siden 2011 har hun arbeidet som advokat ved Advokathuset Just.

Org. nr: 997 628 365

PETER WRIGHT

Advokat Peter Wright er utdannet ved Universitetet i Tromsø. Han har tidligere arbeidet ved IF skadeforsikring, Jusshjelpa i Nord-Norge og Ernst & Young før han startet ved Advokathuset Just i 2011.

Wright bistår næringslivet og private og har hovedfokus på kontraktsrettslige emner. Han har omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyre for domstolene innenfor rettsområdene fast eiendoms rettsforhold, entrepriserett, forsikring, arbeidsrett og selskapsrett. Han har over flere år tidligere vært leder for sakkyndig nemnd for Eiendomsskatt i Rana kommune, og bistår næringslivet med rådgivning og klager på eiendomsskatt.

Advokat Peter Wright har autorisasjon fra finanstilsynet som eiendomsmegler, og påtar seg oppgjørsoppdrag ved salg av eiendom.

SOLFRID MARIE JOHANSEN

Solfrid Marie Johansen er advokatsekretær og har vært ansatt siden 2011.

MARTIN GRANE

Advokat Martin Fredrik Grane er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø i 2015. Han har tidligere jobbet som jurist i Rana og Trondheim kommune, og har bred erfaring innenfor plan- og bygningsrett og offentlig forvaltning.

 Grane arbeider innenfor de fleste juridiske områder, men med hovedvekt på fast eiendom.

KATHRINE FRØYSA

Advokat Kathrine Frøysa jobber innenfor de fleste rettsområder, med hovedvekt på saker innen strafferett, barnefordeling, samværssaker, barnevern, familie- og arverett. Hun har lang erfaring med å prosedere saker for tingrett og lagmannsrett. Kathrine er utdannet jurist fra Universitet i Tromsø i 2008. Hun har tidligere jobbet i påtalemyndigheten i politiet og ved Nordland statsadvokatembeter, samt i privat advokatvirksomhet.