Trygge eiendomsoppgjør

Det har blitt mer vanlig å selge bolig og fritidseiendom uten megler. En trygg handel forutsetter imidlertid at oppgjør skjer med bruk av kompetente medhjelpere.

Både Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet har uttalt at det er trygt å selge bolig privat, men det understrekes at en sikker  handel – både for kjøper og selger – avhenger av at en profesjonell aktør står for utarbeidelsen av kontrakten og gjennomføringen av det økonomiske oppgjøret.

Store verdier

Ved Advokathuset Just har man bred erfaring med å foreta oppgjør for eiendomstransaksjoner. Dette kalles gjerne oppgjørsoppdrag, og er en prosess der det blir sikret at både kontraktsmessige og oppgjørsmessige forhold skjer etter lover og regler.

– Ved eiendomstransaksjoner, enten det er snakk om salg av bolig eller fritidseiendom, er det ofte snakk om betydelige verdier. Her skal kjøper ha sikkerhet for at eiendommen overdras uten heftelser, og selger skal være trygg på at oppgjøret mottas så snart eiendommen er overlevert i kontraktsmessig stand, sier advokatene Peter Wright og Lars Nygaard hos Advokathuset Just.

– Er eiendommen belånt, er det ofte en forutsetning fra banken at en profesjonell aktør forestår oppgjøret, for å betale ut kjøpesum, påpeker advokatene Wright og Nygaard.

Hele prosessen

Hos Advokathuset Just vil et oppgjørsoppdrag følge både kjøper og selger gjennom hele prosessen, slik at eiendomshandelen blir så trygg og hyggelig som den skal være.

– Vårt oppdrag omfatter hele prosessen; kontrakt, overskjøting med tinglysning og økonomisk oppgjør. Vi sørger for at alle nødvendige dokumenter inngår, slik at man er sikret en fullverdig og korrekt overføring av både eiendom og oppgjør, sier Nygaard og Wright.

 

* Forbukerrådets sjekk-liste til den som skal selge bolig selv, finner du her.

2017-09-18T10:30:30+02:00