ENKLERE OMDANNING FRA ENKELTPERSONSFORETAK TIL AKSJESELSKAP – FRITAK FOR DOKUMENTAVGIFT

Fra og med 1. januar 2016 er det gitt unntak for beregning av dokumentavgift for transaksjoner som skjer som del av en skattefri omdanning til aksjeselskap. For selskaper som er organisert som ansvarlige selskaper innebærer forslaget at man kan foreta overskjøting av eiendom eid av selskapet i forbindelse med en skattefri omdanning til AS, uten [...]

ENKLERE OMDANNING FRA ENKELTPERSONSFORETAK TIL AKSJESELSKAP – FRITAK FOR DOKUMENTAVGIFT2018-04-22T19:32:31+02:00

Trygge eiendomsoppgjør

Det har blitt mer vanlig å selge bolig og fritidseiendom uten megler. En trygg handel forutsetter imidlertid at oppgjør skjer med bruk av kompetente medhjelpere. Både Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet har uttalt at det er trygt å selge bolig privat, men det understrekes at en sikker  handel – både for kjøper og selger – avhenger av at [...]

Trygge eiendomsoppgjør2017-09-18T10:30:30+02:00