ENKLERE OMDANNING FRA ENKELTPERSONSFORETAK TIL AKSJESELSKAP – FRITAK FOR DOKUMENTAVGIFT

Fra og med 1. januar 2016 er det gitt unntak for beregning av dokumentavgift for transaksjoner som skjer som del av en skattefri omdanning til aksjeselskap. For selskaper som er organisert som ansvarlige selskaper innebærer forslaget at man kan foreta overskjøting av eiendom eid av selskapet i forbindelse med en skattefri omdanning til AS, uten [...]

ENKLERE OMDANNING FRA ENKELTPERSONSFORETAK TIL AKSJESELSKAP – FRITAK FOR DOKUMENTAVGIFT2018-04-22T19:32:31+02:00

Ane-Kristin Bustnesli ansatt som advokatfullmektig ved Advokathuset Just

Advokathuset Just har gleden av å kunngjøre at vi har ansatt Ane-Kristin Bustnesli som advokatfullmektig ved vårt kontor. Bustnesli kommer til oss etter endt 5-årig mastergrad ved Universitetet i Tromsø hvor hun igjennom studietiden fordypet seg i de forretningsjuridiske fagfelt. Igjennom studietiden har hun hatt bistillinger hvor hun blant annet har jobbet med forretningsjuridiske fag [...]

Ane-Kristin Bustnesli ansatt som advokatfullmektig ved Advokathuset Just2017-10-31T15:29:37+01:00