Ane-Kristin Bustnesli ansatt som advokatfullmektig ved Advokathuset Just

Advokathuset Just har gleden av å kunngjøre at vi har ansatt Ane-Kristin Bustnesli som advokatfullmektig ved vårt kontor.

Bustnesli kommer til oss etter endt 5-årig mastergrad ved Universitetet i Tromsø hvor hun igjennom studietiden fordypet seg i de forretningsjuridiske fagfelt.

Igjennom studietiden har hun hatt bistillinger hvor hun blant annet har jobbet med forretningsjuridiske fag og entreprise i Sands advokatfirma i Tromsø, samt en undervisningsstilling for det juridiske fakultet. Bustnesli har også erfaring fra politiske verv innenfor miljøbevegelsen, og hennes mastergrad om miljøkriminalitet har høstet oppmerksomhet i juristkretser blant annet fordi den påpeker svakheter i eksisterende lovgivning.

Advokathuset Just har siden oppstarten i 2001 manifestert seg som ett av de ledende næringslivskontorene i Nord-Norge. Vi er i dag et moderne advokatkontor med 5 spesialiserte advokater (-fullmektiger), som tilbyr løsningsorientert og effektiv bistand basert på erfaring og solid faglig kvalitet. Vår solide næringssatsing har særskilt kompetanse innenfor blant annet selskapsrett, skatt- og avgift, offentlige anskaffelser, kontraktsrett, entreprise og eiendomsrett.

Vi ser utviklingen ved at våre klienter i lokalt næringsliv og industri stadig blir med bevist på miljøhensyn og det grønne skiftet, og gleder oss over å kunne styrke laget med en ressurs innenfor miljøtematikken.

Ane vil inngå i vårt fagteam for næring- og kontraktsrett, men vil for øvrig ha en allsidig portefølje. Hun har de siste månedene gjennomgått en omfattende opplæring i våre saksfelt og er nå klar til å ta imot egne klienter.

Våre advokatfullmektiger arbeider alltid under veiledning fra en erfaren partner, slik at din sak er ivaretatt under ethvert steg i prosessen.

2017-10-31T15:29:37+01:00