Trygge eiendomsoppgjør

Det har blitt mer vanlig å selge bolig og fritidseiendom uten megler. En trygg handel forutsetter imidlertid at oppgjør skjer med bruk av kompetente medhjelpere. Både Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet har uttalt at det er trygt å selge bolig privat, men det understrekes at en sikker  handel – både for kjøper og selger – avhenger av at [...]

Trygge eiendomsoppgjør2017-09-18T10:30:30+02:00

Vanskeligere å flytte med barn dersom foreldrene er uenige

Endringer i barneloven legger blant annet vekt på at barn skal ha samvær med begge foreldrene, sier en av landets mest erfarne advokater innen barnerett, advokat Siv-Kristin Solvoll Hansen hos Advokathuset Just. Utvidet varslingsfrist og pålagt mekling for den som vil flytte med barn. Dette er en av de vesentlige endringene i barneloven. [...]

Vanskeligere å flytte med barn dersom foreldrene er uenige2017-09-13T15:00:57+02:00